Kontakt:

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas:

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Mail:
Temat:
Treść pytania:

Przepisz wyraz, który widzisz na obrazku obok.

Regulamin:

UWAGA!!!
Data: 08.11.2022r.
Począwszy od dnia 09.11.2022r. za wystawienie gołębi z ceną wywoławczą 1000 PLN i więcej pobieramy opłatę w wysokości 10 PLN, która zostanie odliczona od prowizji w przypadku sprzedaży gołębia. Jeżeli gołąb nie zostanie sprzedany kwota ta nie będzie zwracana.

Regulamin Giełdy Gołębi Pocztowych

1. Na giełdzie są wystawiane gołębie pocztowe zgłaszane przez ich właścicieli.

2. Wystawiane gołębie muszą posiadać kartę własności oraz rodowód.

3. Koszt zorganizowania aukcji gołębi - prowizja są uzgadniane indywidualnie.

4. W licytowaniu gołębi mogą wziąć udział tylko osoby wcześniej zarejestrowane.

5. Podczas licytacji widoczny jest tylko nick osoby zarejestrowanej w serwisie. Wszelkie inne dane są zastrzeżone.

6. Po zakończeniu aukcji kontaktowani są z sobą kupujący i sprzedawca chyba, że któraś ze stron postanowi inaczej. W takim przypadku sfinalizowanie aukcji następuje za pośrednictwem serwisu.

7. Osoba licytująca zobowiązuje się kupić gołębia, a wystawca sprzedać za wylicytowaną kwotę. W przypadku gdyby kupujący lub sprzedawca odstąpili od sfinalizowania transakcji osoby te zostaną usunięte z grona użytkowników i i nie będą mogli uczestniczyć w innych aukcjach organizowanych przez ten serwis.

8. Koszty dostarczenia gołębia pokrywa kupujący po ustaleniu zasad ze sprzedającym (dostawa przez Pocztę Polską, kuriera lub odbiór osobisty). Osoby licytujące z zagranicy zobowiązane są podać odbiorcę na terenie Polski do dostarczenia gołębia. Istnieje możliwość przechowania gołębia przez nasz serwis po uprzednim uzgodnieniu zasad i terminu odbioru.

9. Wszelkie ewentualne spory strony będą się starały załatwiać polubownie.

10. Osoby biorące udział w aukcjach samodzielnie załatwiają sprawy rozliczeń finansowych wobec odpowiednich urzędów skarbowych właściwych dla stron.

Zmiana do regulaminu - 18.06.2012 r.

11. Jeżeli oferta zakupu gołębia zostaje złożona w ostatniej minucie do zakończenia aukcji, to termin zakończenia aukcji zostaje przedłużony automatycznie o kolejne 5 minut.

Zmiana do regulaminu - 13.08.2012 r.

12. W przypadku jeżeli transakcja nie zostanie sfinalizowana, sprzedający odmówi sprzedaży gołębia lub kupujący nie zakupi gołębia za wylicytowaną sumę, osoby te zostaną usunięte z listy użytkowników giełdy i ich dane zostaną opublikowane celem ostrzeżenia potencjalnych innych klientów.

13. Lista osób usuniętych z listy użytkowników giełdy będzie publikowana na końcu regulaminu i będzie sukcesywnie aktualizowana.

Zmiana do regulaminu - 13.08.2012 r.

14. W przypadku wystąpienia problemów technicznych (awaria serwera, niedziałanie strony, ataki hackerskie itp.) aukcje kończące się w tym czasie będą przesunięte na kolejny dzień.

Zmiana do regulaminu - 01.01.2017r.

15. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania z nadsyłanych materiałów informacji zawierających odnośniki do stron i serwisów, z którymi może występować konflikt interesów.

Wyjaśnienie - informacja techniczna.

W związku ze zgłaszanymi reklamacjami dotyczącymi aukcji, informujemy, że na ekranie monitora w lewym górnym rogu, na niebieskim pasku jest wyświetlany czas z serwera i oferty cenowe dotyczące poszczególnych gołębi są ofertami, które zostały złożone do tego momentu. Aby obserwować kolejne propozycje cenowe należy na bieżąco odświeżać informacje na ekranie komputera. W większości przeglądarek internetowych służy do tego tego klawisz F5.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy opcje, dzięki której po wyświetleniu szczegółów pojedynczej aukcji ceny podawane w ramkach są odświeżane co około 30s. Jednak aby być pewnym i na bieżąco obserwować kolejne propozycje cenowe należy odświeżać informacje na ekranie komputera samodzielnie. W większości przeglądarek internetowych służy do tego tego klawisz F5. Sugerujemy aby tak postępować zwłaszcza w czasie tuż przed zakończeniem aukcji.

Prowizję proszę wpłacać na konto:

mkklos.pl Magdalena Majkowicz-Kłos

ul. Poprzeczna 2, 83-261 Piece

36 1160 2202 0000 0002 3516 0360